L&E
Persondatapolitik for
LAW & ECONOMICS ApS

1. Dataansvarlig virksomhed

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af klientens persondata, er LAW & ECONOMICS ApS, CVR-nr. 44 48 69 29 (i det følgende: selskabet).

2. Kategorier af persondata
Selskabet indsamler følgende kategorier af persondata om klienten:

Personoplysninger, herunder f.eks.
Navn
CPR-nr. samt for involverede øvrige enheder: CVR-nr.
Telefonnummer
E-mailadresse
Økonomiske oplysninger
Nærmere oplysninger om den sag, der har givet anledning til klientens henvendelse til selskabet.

Selskabet indsamler ikke selv persondata om klienten fra andre kilder end klienten. Behandlingen og de registrerede data baseres alene på oplysninger fra klienten. Dog kan det konkret aftales, at selskabet indsamler supplerende oplysninger om andre enheder i samme situation som klienten, f.eks. hvis der skal udarbejdes sammenlignende oplysninger.

3. Brugen af persondata
Klientens persondata anvendes af selskabet til følgende formål:

For at kunne yde klienten den mest egnede behandling af klientens sag og for at kunne udarbejde de økonomiske analyser og illustrationer, som er formålet med klientens henvendelse til selskabet.

4. Behandlingsgrundlag,

Behandlingsgrundlaget, dvs. grundlaget for selskabets behandling af persondata.

Selskabet behandler persondata om klienten ud fra følgende retningslinjer:

Der foretages kun behandling af de modtagne persondata, i det omfang det er nødvendigt for at yde klienten den bedst egnede rådgivning og udarbejde de økonomiske analyser og illustrationer, som er formålet med klientens henvendelse til selskabet.

5. Videregivelse af persondata om klienten
Selskabet videregiver kun persondata efter aftale med klienten selv, og kun med det formål, der er nævnt ovenfor under punkt 3 b) og 4 b).

6. Opbevaring af klientens persondata
Selskabet opbevarer klientens persondata i op til 5 år fra den seneste kontakt med klienten.

7. Pligtmæssig information
Selskabet er ikke i stand til at rådgive klienten bedst muligt i henseende til økonomiske illustrationer mv. til klientens sag, hvis klienten afviser at dele sine (person)data med selskabet. Afgives de af selskabet ønskede (person)data ikke, eller modsætter klienten sig behandling af disse, kan selskabet ikke bistå klienten, men må afslutte sagen.

8. Klientens rettigheder med hensyn til persondata
Klienten har følgende generelle rettigheder:

Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af persondata.
Ret til at modsætte sig behandlingen af persondata og at få behandlingen af persondata begrænset.
Ret til at modtage de persondata, som klienten selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), efter klientens ønske pr. brev, e-mail eller andet sædvanligt medie.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder.

Klienten kan altid indgive klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Law & Economics Aps | 2022 | All rights reserved